หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.seekai.go.th อบต.สีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสีกาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสีกาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
เรื่องการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เรื่องโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
เรื่องรัฐบาลออกมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านการตลาด ปีการผลิต 2561/62
เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องการกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564
เรื่อง ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า
เรื่องขอเชิญร่วมงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เรื่องแจ้งข่าวเตือนสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
ออกบริการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี และประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
อ่านต่อ »
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน
ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน
ผู้ชนะการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6
ผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงเวร
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านฝายแตก
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข
ผู้ชนะการประมูลโครงการจ้างขุดดินวางท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านบง
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสีกายเหนือ
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้
ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสีกาย
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข)
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
&visited 
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายนิพนธ์ สมจันที
ปลัด อบต.
นายณัฐมน ดิษฐสร้อย
กิจกรรมวันที่ 17 กันยายน 2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ big cleaning day
กิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2561
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big cleaning day
กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน 2561
การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
กิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม 2561
โครงการหนูน้อยฟันดี สุขภาพช่องปากดี ชีวีมีสุข ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ร่วมถวายพระพรชัย เนื่องในวันที่ 12 สิงหา มหาราชินี
กิจกรรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
จิตอาสาภายใต้ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
กิจกรรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อ่านต่อ »

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย หมู่ที่ 6 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 042-414945 แฟกซ์. 042-414956
Copyrights © 2017  www.seekai.go.th  All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com