หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.seekai.go.th อบต.สีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
ข่าวกิจการสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสีกาย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสีกาย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลสีกาย ผู้รักสุขภาพทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย
เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย จัดโครงการ "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ขอเชิญพี่น้อง" ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลสีกาย บริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เปลี่ยนเป็นหนังสือเพื่อมอบแด่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
เรื่องขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
เรื่องแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ.2561
เรื่องบันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญนำมาจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
เรื่องการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลออกพรรษา
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เรื่องโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
เรื่องรัฐบาลออกมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านการตลาด ปีการผลิต 2561/62
เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องการกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564
เรื่อง ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า
เรื่องขอเชิญร่วมงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เรื่องแจ้งข่าวเตือนสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
อ่านต่อ »
ประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน
ร่างประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน
ผู้ชนะการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6
ผู้ชนะการประมูลโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงเวร
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านฝายแตก
ผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข
ผู้ชนะการประมูลโครงการจ้างขุดดินวางท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านบง
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสีกายเหนือ
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้
ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านสีกายเหนือ หมู่ที่ 6
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสังคมพัฒนา
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสีกายใต้
ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสีกาย
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข)
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายนิพนธ์ สมจันที
ปลัด อบต.
นายณัฐมน ดิษฐสร้อย
กิจกรรมวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะฯ
กิจกรรมวันที่ 30 มกราคม 2562
Big Cleaning day ภายในตำบลสีกาย เริ่มต้นหมู่ 1
กิจกรรมวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ร่วมตั้งจุดบริการประชาชน และร่วมรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
กิจกรรมวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ร่วมตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค
กิจกรรมวันที่ 17 กันยายน 2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ big cleaning day
กิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2561
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ Big cleaning day
กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน 2561
การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP
กิจกรรมวันที่ 29 สิงหาคม 2561
โครงการหนูน้อยฟันดี สุขภาพช่องปากดี ชีวีมีสุข ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ร่วมถวายพระพรชัย เนื่องในวันที่ 12 สิงหา มหาราชินี
อ่านต่อ »

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย หมู่ที่ 6 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 042-414945 แฟกซ์. 042-414956
Copyrights © 2017  www.seekai.go.th  All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com